Лого на Пловдивската пожарна
Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Пловдив
пожароизвестяване, пожарогасене, спринклерни и дренчерни инсталации, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожарогасители, противопожарна техника и оборудване, лични предпазни средства, евакуационно осветление, аудио и видеодомофонни системи, системи за управление на сгради, Паркинг системи, хотелски интегрирани системи, охранителни системи за търговски и промишлени обекти, озвучителни и оповестителни системи, системи за охрана на стоки, бариери, сигнално-охранителни системи, алпинистка и аварийно спасителн екипировка
СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ
РАЙОННИ СЛУЖБИ